[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1613048  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูนเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร" รุ่นที่ 4

     เมื่อวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูนได้ไปร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร" ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าสระบุรี โยมีคุณครูนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณครูชนธิกาญจน์ กระสินหอม คุณครูเอมอร ฟองสมุทร และคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม...ผมจึงนำบรรยากาศการเข้าค่ายมาให้ทุกท่านได้รับชมกันครับ....รับชม VDO ได้ที่..https://youtu.be/huD-mnXB41c ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย และประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

     15 มิถุนายน 2559 ผู้บริหารโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครู (ครูผู้ช่วย) คุณครูจุฑารัตน์ จิ๋วแก้ว และคุณครูนภัสวรรณ์ไตรสินฤกษ์ดี พร้อมกันนี้ยังได้มีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของคุณครู 3 ท่าน ได้แก่ คุณครูสุมาลี ภู่ธงแก้ว คุณครูณิชนันท์ วงแวง และคุณครูณัฐชา ศิรินันท์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๙

     16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลทับกวางได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูซึ่งเป็นวันที่นักเรียนจะได้แสดงคุณธรรมในจิตใจ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้และอบรมนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประกวดระเบียบลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559

     วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประกวดระเบียบลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 ณ สนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : โครงการตัดแว่นสายตาสภากาชาดไทย

     วันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา เข้ารับการตัดแว่นสายตา โครงการตัดแว่นสายตาสภากาชาดไทย จำนวน 7 คน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู 2559

     วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อให้นักเรียนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนาและเป็นศิษย์ที่ดีของครู (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : เลือกตั้งประชาธิปไตย

     วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎรอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมเลือกตั้งประชาธิปไตยนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้หลักการเลือกตั้งประชาธิปไตย ณ ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู

     วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎรอุปถัมภ์) พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระคุณครูผู้ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรม "ไหว้ครู ประจำปี 2559"

     เมือวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2559 เพื่อให้นักเรียน โรงเรียนวัดเตาปูน มีโอกาสแสดงออกซึ่งความกตัญญู กตเวที ต่อผู้มีพระคุณ เพื่อรักษา วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย เพื่อเกิดความซาบซึ้ง ผูกพัน ระหว่างคุณครู กับ ลูกศิษย์ และเพื่อสืบสานการจัดพิธีไหว้ครู สืบเนื่องต่อไป...ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดการเรียนรู้การคัดแยกขยะ

     โรงเรียนวัดเตาปูนจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์คัดแยกขณะและประเภทของถังขยะประเภทต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกประเภทของขยะ...คับ...นักเรียนทุกคนได้ความรู้เป็นอย่างยิ่งครับ...และพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปครับ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

     วันที่ 9 มิถุนายน 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสองคอนกลาง ได้ดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

     วันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง ได้ดำเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีวิชาความรู้ ได้ให้โอวาทตักเตือนด้วยเมตตาธรรม ศิษย์ขอกราบไหว้คุณครูอาจารย์ด้วยความเคารพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : ศน.ลฎาภา นาคคูบัว เข้านิเทศติดตามและเยี่ยมชมห้องเรียน

     วันนี้(7 มิ.ย.2559)เวลา 10.00 น.ศน.ลฏาภา นาคคูบัว ได้มานิเทศติดตาม เยี่ยมชมห้องเรียน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์) จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวฯ และโรงเรียนวัดบุรีการาม

     วันนี้ 7 มิถุนายน 2559 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวฯ และโรงเรียนวัดบุรีการาม ได้ชื่นชมคณะครูพร้อมให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้แต่ละโรงเรียนนำไปปฏิบัติ........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ

     วันนี้เวลา 10.30 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและดูความพร้อมของการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ โดยมี นายนฤเบศร์ กาญจนาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ..ให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/140 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com