[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1067302  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
หัวข้อข่าว : การตรวจเยี่ยมโรงเรียน

     เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง ได้รับเกียรติจากท่านผอ.ประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรีเขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้ให้คำแนะนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในการสอบ O-net และติดตามการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้เยี่ยมชั้นเรียน พร้อมติดตามการอ่านของนักเรียนที่มีปัญหา เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย สพป.สระบุรี ๒ ต้องปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ครูปรีชา นวนไทย รักษาการฯ.พร้อมด้วยครูปรีดา นามนาคประเสริฐให้การต้อนรับ นำเยี่ยมสถานศึกษา ขอขอบคุณในคำแนะนำ ข้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สวดมนต์ ไหว้พระ ประจำวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558

     วันที่ 23 มกราคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ ประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้วและเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมทำให้จิตใจแจ่มใส เบิกบาน ตลอดทั้งวัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร

     วันที่ 22 มกราคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ติดตาม ตรวจเยี่ยมนักเรียนของโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรและได้เน้นย้ำการมาเรียนของนักเรียนเนื่องจากเหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะถึงวันสอบวัดผลประเมินผลการศึกษาระดับชาติ O-Net แล้ว พร้อมทั้งให้นักเรียนทุกคนดูแลรักษาสุขภาพในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สระบุรี 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว

     วันที่ 22 มกราคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ติดตาม ตรวจเยี่ยมนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว และได้เน้นย้ำการมาเรียนของนักเรียนเนื่องจากเหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะถึงวันสอบวัดผลประเมินผลการศึกษาระดับชาติ O-Net แล้ว พร้อมทั้งให้นักเรียนทุกคนดูแลรักษาสุขภาพในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี

     วันที่ 22 มกราคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ติดตาม ตรวจเยี่ยมนักเรียนของโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีและได้เน้นย้ำการมาเรียนของนักเรียนเนื่องจากเหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะถึงวันสอบวัดผลประเมินผลการศึกษาระดับชาติ O-Net แล้ว พร้อมทั้งให้นักเรียนทุกคนดูแลรักษาสุขภาพในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปึกสำโรง

     วันที่ 22 มกราคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ติดตาม ตรวจเยี่ยมนักเรียนของโรงเรียนบ้านปึกสำโรง และได้เน้นย้ำการมาเรียนของนักเรียนเนื่องจากเหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะถึงวันสอบวัดผลประเมินผลการศึกษาระดับชาติ O-Net แล้ว พร้อมทั้งให้นักเรียนทุกคนดูแลรักษาสุขภาพในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี

     วันที่ 22 มกราคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ติดตาม ตรวจเยี่ยมนักเรียนของโรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี และได้เน้นย้ำการมาเรียนของนักเรียนเนื่องจากเหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะถึงวันสอบวัดผลประเมินผลการศึกษาระดับชาติ O-Net แล้ว พร้อมทั้งให้นักเรียนทุกคนดูแลรักษาสุขภาพในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.เขต 2 ตรวจเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองแค

     วันที่ 20 มกราคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ Pre-O-net ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองแค และได้เน้นย้ำการมาเรียนของนัก เหลือเวลานับถอยหลังอีกไม่กี่วันจะถึงวันสอบจริง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองจิก

     วันที่ 20 มกราคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ Pre-O-net ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิก และได้เน้นย้ำการมาเรียนของนักเรียน เหลือเวลานับถอยหลังอีกไม่กี่วันจะถึงวันสอบจริง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนวัดโคกกระต่าย

     วันที่ 19 มกราคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ Pre-O-net ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกกระต่าย และได้เน้นย้ำการมาเรียนของนักเรียน เหลือเวลานับถอยหลังอีกไม่กี่วันจะถึงวันสอบจริง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหลังเขา
หัวข้อข่าว : นักเ้รียนโรงเรียนบ้านหลังเขารับทุนการศึกษากาชาดมวกเหล็ก

     นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขา จำนวน 5 คน เดินทางไปรับทุนการศึกษา ในโครงการมอบทุนการศึกษาและทุนสงเคราะห์เพื่อประกอบอาชีพ โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรี และกาชาดอำเภอมวกเหล็ก วันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.เขต 2 ติดตาม ตรวจเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาบุญ

     วันที่ 19 มกราคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ Pre-O-net ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาบุญและได้เน้นย้ำการมาเรียนของนักเรียน เหลือเวลานับถอยหลังอีกไม่กี่วันจะถึงวันสอบจริง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.เขต 2 ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง

     วันที่ 19 มกราคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง และได้กำชับให้นักเรียนดูแลสุขภาพเนื่องจากเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันจะถึงวันที่จะสอบ O-Net พร้อมทั้งไม่ได้นักเรียนขาดเรียนถ้าไม่จำเป็น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สระบุรี 2 ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม

     วันที่ 19 มกราคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ Pre-O-net ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม และได้เน้นย้ำการมาเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เหลือเวลานับถอยหลังอีกไม่กี่วันจะถึงวันสอบจริง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net)

     ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำโดย นายสุชาติ พรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน สนองนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา อำเภอวังม่วง (Primary Education English Resource Center : PEER Center) จัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับทดสอบทางการศึกษาอย......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/108 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com