[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1806478  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : รับการนิเทศ

      วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ท่านศน.ดุสิต จันทร์ศรี เข้านิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และเน้นย้ำความพร้อมในการเตรียมตัวสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตลอดจนการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ค่ะ (พัชรินทร์:ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานการจัดสอบทางการศึกษาฯ (O-NET)

     วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ระดับศูนย์สอบ สระบุรี เขต 2 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีจัดงานวันครู ณ วัดพระพุทธแสงธรรม จังหวัดสระบุรี

     "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู" 》วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมพิธีงานวันครูจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน" 》ในการนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสระบุรี รวมทั้งข้าราชการบำนาญเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 5,000 คน ณ วัดพระพุทธแสงธรรม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนนำนักเรียนไปแสดงดนตรีงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ทีสนามเาอป่า กทม.

     เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนนำนักเรียนไปแสดงดนตรี ที่สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง กทม.ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีท่านนายกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีเปิดงานและให้โอวาทแก่เด็กในครั้งนี้ โรงเรียนวัดเตาปูนขอขอบคุณคุณครูและนักเรียนสมาชิกวง"เตาปูน..จูเนียร์"ทุกคนที่ไปร่วมสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนวัดเตาปูนของเราขอขอบคุณท่าน ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ด้วยคับ...นับว่าเป็นการเปิดประเดิมเวทีแรกของวงดนตรีโรงเรียนวัดเตาปูนด้วยงานที่ยิ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : งานวันเด็กปี 2560 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร

     วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2560 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ชาวบ้าน ชุมชนตำบลหนองย่างเสือ จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยมีการตักบาตรทำบุญเพื่อถวายแด่ รัชการที่ 9 การแสดงจากนักเรียนทุกระดับชั้น จับสลากแจกของรางวัลให้นักเรียนทุกคน และมีผู้ใหญ่ใจดีบริจาคเงินปรับปรุงห้องสมุดเพื่อนักเรียน ตลอดจนมีชาวบ้านร่วมออกร้านอาหาร และมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง (ภาพข่าว โดย ครูมุทิตา คงสมปราชญ์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวัน

     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 โรงเรียนวัดหนองอ่างทองได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันจากผู้ใหญ่ใจดี คุณภัคพร กัวไวยกุล พร้อมคณะญาติ เพื่อน ได้มาร่วมเลี้ยงก๊วยเตี๋ยว ไอศกรีมและขนม นักเรียนอิ่มอร่อยกันทั่วหน้า และได้นำเสนอการแสดงให้ผู้ใหญ่ได้ชมด้วย คณะครู นักเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ยุพา...ภาพ ปรีดา...ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
หัวข้อข่าว : ให้กำลังใจการสอบ O-net ป.6

     วันนี้ 11 มกราคม 2560 ศน.ลฎาภา นาคคูบัว ศน.ประจำสหวิทยศึกษาระพีพัฒน์ได้เยี่ยม นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนวัดหนองอ่างทอง โดยเน้นการติวเข้มเพื่อรองรับการสอบ O-net ปีการศึกษา 2559 ได้ให้คำแนะนำ เยียมชั้นเรียน ให้กำลังใจทั้งผู้บริหาร ผู้สอน และนักเรียนป.6 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ขอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ยุพา.... ภาพ ปรีดา...ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2560

     วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู บุคลากรและนักเรียน จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ และพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำโรงเรียน โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป (นุชนาถ:ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 สวดมนต์ไหว้พระ ครั้งที่ 120

     วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมไหว้พระ/สวดมนต์ประจำวันศุกร์ ครั้งที่ 120 》ในโอกาสนี้ ท่าน ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า ได้กล่าวคำอวยพรใก้แก่บุคลากร..พร้อมมอบพระเพื่อเป็นศิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 สวดมนต์ไหว้พระ ครั้งที่ 119

     วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 สพป.สระบุรี เขต 2 สวดมนต์ไหว้พระประจำวันศุกร์ ครั้งที่ 119 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ออกกำลังกายสัปดาห์ที่ 5

     วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำคณะครูออกกำลังกายตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพ ของคณะรัฐมนตรี (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : การสอบ pre o-net ครั้งที่ ๑

      วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว จัดการสอบ per o-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีคุณครูอุเบกขา ดวงแก้ว เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีคุณครูศุภวรรณ โพธิ์ยา เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ (พัชรินทร์ : ภาพ/ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : พิธีรับมอบอาคารโรงปูนรักษ์ชุมชน ๕ (อาคารดนตรีไทย)

     เมื่อวันที่26 ธันวาคม2559 โรงเรียนอนุบาลทับกวางจัดพิธีรับมอบอาคารโรงปูนรักษ์ชุมชน ๕ (อาคารดนตรีไทย)โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารทั้งนี้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารดนตรีไทย สำหรับเป็นสถานที่ฝึกซ้อมดนตรีไทยของนักเรียน จากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)จำกัด ร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กีฬาภายใน "อนุบาลวังม่วง"

     วันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายในของโรงเรียนอนุบาลวังม่วง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 โดยแบ่งการแข่งขันเป็นกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลชาย หญิง วอลเลย์บอลชาย หญิง ตะกร้อชาย หญิง และเปตองชาย หญิง และกรีฑาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : ลูกเสือจิตอาสาทำเพื่อพ่อ

     วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๔.๐๐ น. นายสมพงษ์ อ่อนสำอางค์ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว มอบหมายนายณัฐพล ทับวิเศษ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นำลูกเสือจำนวน ๗ คน เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาทำเพื่อพ่อ กับทุกๆโรงเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต ๒ เพื่อแสดงออกในความมีจิตอาสาร่วมกัน ณ พระราชวัง ( พัชรินทร์ : ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/150 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com