[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 972654  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดการเรียนเสริมภาษาไทยให้แก่นักเรียน

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ได้เห็นความสำคัญและปัญหาของนักเรียนเกี่ยวกับการอ่านและเขียนภาษาไทย ทางโรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอนเสริมวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนไห้ดียิ่งขึ้น โดยทางโรงเรียนได้จัดตารางเรียนเสริมทักษะวิชาภาษาไทยเพิ่มให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยและสร้างวินัย

     เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 สภ.อ.วังม่วง ร่วมกับเทศบาลตำบลแสลงพัน จัดโครงการอบรมอาสาจราจรและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่สำเร็จการศึกษาโครงการ D.A.R.E. เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ [ภาพ/ข่าว : มณีนุช ศรีทอง]......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : พิธีมอบอาหารเสริม (นมกล่อง)

     เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลแสลงพัน นำโดย นายกิตติพงศ์ มหิพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลแสลงพัน ได้มอบอาหารเสริม (นมกล่อง) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ขอขอบพระคุณค่ะ [ภาพ/ข่าว : มณีนุช ศรีทอง]......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : โครงการสัปดาห์รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลแสลงพัน ร่วมกับโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี รพ.สต.แสลงพัน รพ.สต.ปึกสำโรง อสม. และสมาชิกสภาเทศบาล จัดโครงการสัปดาห์รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตะหนักถึงภัยของยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตจากไข้เลือดออก โดยร่วมกันเดินรณรงค์ไปตามถนนและหมู่บ้าน ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล นายอำเภอวังม่วง เป็นประธานในพิธีเปิด [ภาพ/ข่าว : มณีนุช ศรีทอง]......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนนำนักเรียนรำถวายทีวัดบ้านแพะ

     เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 โรงเรียนวัดเตาปูนนำโดยคุณครูชนธิกายจน์ กระสินหอม ครูนาฎศิลป์ ได้นำนักเรียนนาฏศิลป์จำนวน 19 คน ไปรำถวายฯ ที่วัดบ้านแพะ โดยมีชุมชนขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนให้ไปช่วย ซึ่งในงานนี้ได้รับเสียงปรบมือกันอย่างเกรียวกราวเลยทีเดียว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเตาปูน

     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และให้คำเสนอแนะในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ท้ั้งนี้ ทางมูลนิธิยุวสถิรคุณยังได้ชมเชยการทำโครงงานคุณธรรมในทุกๆโครงงานที่นักเรียนได้รวมกลุ่มจัดทำกันขึ้น อีกทั้งยังให้กำลังใจและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูนได้เป็นอย่างมาก โดยในขั้นตอนต่อไป คือ การนำเสนองานในรอบระยะเวลา 6 เดือน ของแต่ละโรงเรียน ทั้ง 27 โรงเรียนที่เข้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมกีฬาสีรอบคัดเลือก

     เมื่อวันสุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน เพื่อทำการคัดเลือกทีมที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศในวันที 24 กันยายน 2557 อีกทั้งเพื่อค้นหาตัวแทนนักกีฬาที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาประจำสหวิทยศึกษาวังสีทาในต้นเดือนหน้าต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดงานวันสันติภาพโลก

     ตามที่สหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็น " วันสันติภาพโลก " (International Day of Peace) และกำหนดให้ปี ค.ศ.2001-2010 เป็น "ทศวรรษสากลเพื่อวัฒนธรรม สันติภาพ และความไม่รุนแรงเพื่อเด็กของโลก" (The International Decade 2001-2010 for a Culture of Peace and Non-violence for the Children of the World) โดยมุ่งเน้นที่...1. การให้ความเคารพต่อชีวิตทั้งมวล เคารพชีวิตและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือลำเอียง 2. การไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเด็กแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : อ่านสารสันติภาพ

     วันที่ 19 กันยายน 2557 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ได้จัดกิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพและร่วมอธิษฐานจิตสงบนิ่งหนึ่งนาที เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพทั่วโลก (สุวภัทร ภาพ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

     วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) รับมอบเสื้อผ้าไทย ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ จากบริษัทกัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด ผู้ให้การสนับสนุน จำนวน 40,000 บาท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : อ่านสารสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2557

     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 นายวิจิตร์ พิกุลทอง (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ อ่านสารสันติภาพ และร่วมกันจับมือแสดงความสามัคคี เพื่อเป็นแรงผลักดันพลังแห่งสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เนื่องในวันที่ 21 กันยายน 2557 เป็นวันสันติภาพสากล ประจำปี 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : โครงการอ่านสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2557

     เนื่องด้วยวันที่ 21 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล ประชาชนในแต่ละประเทศทั่วโลกจะร่วมรำลึก และรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพทั่วโลก นั้น ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการอ่านสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2557 ทางโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี นำโดยนางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : โครงการฟันสวยยิ้มใส

     วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฟันสวยยิ้มใส ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคชสิทธิ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : อำเภอแก่งคอยยิ้ม..เคลื่อนที่

     เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินซ้อน นำโดย นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมอบหมายให้ นางสุชาดา ขันฤทธิ์ รักษาการแทน ต้อนรับคณะจากหน่วยงานอำเภอแก่งคอย โดย นายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย ในโครงการออกหน่วยบริการ “อำเภอแก่งคอยยิ้ม..เคลื่อนที่” ในการนี้ มีนายสมนึก อินทรชาติ กำนันตำบลหินซ้อน และนายสันติ ลิ้มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน ร่วมให้การต้อนรับ ในงานมีการพิธีปฏิญาณตน เพื่อไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของชาวบ้านตำบลหินซ้อน การจัดบูธของหน่วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2557

     เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2557 "วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ให้แก่คุณครูพยับ เหว่าดำ ครูชำนาญการ เพื่อแสดงความขอบคุณ แสดงมุทิตาจิต และเป็นเกียรติแก่ครูพยับ เหว่าดำ ที่รับราชการมาจนครบเกษียณอายุราชการ และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่านจนบรรลุความสำเร็จด้วยดี ส่งผลถึงความสำเร็จที่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยส่วนรวมแก่โรงเรียน สังคม และประเทศชาติ คุณงามความดีทั้งห......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/97 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com