[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1393183  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : การสอบ pre - nt โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว

      วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นายดุสิต จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ สพป.สระบุรี เขต 2 ได้เดินทางมานิเทศติดตามการสอบ pre - nt นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว โดยมีนายสมพงษ์ อ่อนสำอางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ ในการสอบครั้งนี้มีจำนวนนักเรียนเข้าสอบ 12 คน จำนวน 1 ห้องสอบ ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวทั้งหมด พร้อมกันนี้ท่านศึกษานิเทศก์ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน และพูดคุยกับคณะครู นักเรียนในชั้นเรียนอื่นๆด้วย ( พัชร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ

     วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ครั้งที่ 13/2558 โดยมีนายประพนธ์ เป้าทอง เป็นประธาน นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : สอบ Pre-NT ครั้งที่1

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ได้มีการจัดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (Pre-NT ครั้งที่1) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้านภาษา 60 นาที ด้านคำนวณ 90 นาที ด้านเหตุผล 60 นาที และโรงเรียนอนุบาลวังม่วงได้จัดสอบและแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 ห้อง โดยมีคณะครูจากโรงเรียนในสหวิทยศึกษาวังม่วงมาเป็นกรรมการคุมสอบในครั้งนี้ได้แก่ ห้องสอบที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง โรงเรียนวัดวังยาง ห้องสอบที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าฤทธ์ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ห้องสอบที่ 3 โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ "เขตสุจริต"

     วันาจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ "เขตสุจริต" โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อเขตสุจริตเครือข่าย)โดยทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ,สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา เขตสุจริต ณ สพป.สระบุรี เขต 2 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

     วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง รองผู้อำนวยการศึกษาธิการ ภาค 4 ผู้แทนผู้ตรวจราชการพร้อมคณะ และนายอนุศักดิ์ อายุวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราการเป็นข้าราการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ซึ่งดำเนินการสอบคัดเลือกโดย สพป.สระบุรี เขต 2 สถานที่สอบโรงเรียนอนุบาลทับวาง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : มอบวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านนักเรียนไฟไหม้

     วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวังม่วง โดยมี นายไพโจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ไฟใหม้ คือเด็กหญิงพิมพ์ลดา วันทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 (เป็นครั้งที่2 (หลังจากย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต2) พร้อมมอบทุนทรัพย์เป็นทุนการศึกษา เครื่องอุปโภค บริโภค และวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลวังม่วง ไ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองครก
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 นายธรรมนูญ บำรุงธรรม ผู้บริหารโรงเรียน คณะผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ - เนตรนารี และลูกเสือสำรองโรงเรียนวัดหนองครกได้ร่วมกันทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนวัดหนองครก โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นำถวายราชสดุดี และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน หลังจากเสร็จพิธี ลูกเส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : วันวชิราวุธ ปี๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า นำโดยครูชนต์กานต์ ศรีจันทร์ธร จัดกิจกรรม วันวชิราวุธ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้กำเนิดลูกเสือไทย โดยจัดกิจกรรม วางพวงมาลา ถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์ของกองลูกเสือทั้งสองโรงเรียน ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดกิจกรรมที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ อุปกรณ์และพิธีการ ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณ. ศศิวิมล.....ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : ทดสอบการอ่านเขียน

     เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้าได้ทดสอบการอ่านเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีหัวหน้าฝ่ายวิชาการติดตามอย่างใกล้ชิด ศศิวิมล ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สวดมนต์ไหว้พระครั้งที่ 79

     วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 79 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
หัวข้อข่าว : วันวชิราวุธ ปี๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง นำโดยครูปรีดา นามนาคประเสริฐ ครูนงนุช บัวศรี นำกองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดหนองอ่างทอง ร่วมกับกองลูกเสือโรงเรียนวัดหนองปลิง จัดกิจกรรม วันวชิราวุธ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามโรงเรียนวัดหนองปลิงเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้กำเนิดลูกเสือไทย โดยจัดกิจกรรม วางพวงมาลา ถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์ของกองลูกเสือทั้งสองโรงเรียน ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดกิจกรรมที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ อุปกรณ์และพิธีการ ทำให้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันวชิราวุธ

     ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการไทยและ ลูกเสือไทย ซึ่งเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วลูกเสือเนตรนารีได้ทำจิตอาสารอบบริเวณโรงเรียนด้วครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

     วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ สนามโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมพร หว่างกล่อม เป็นประธานในพิธี ประธานนำถวายราชสดุดี และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน หลังจากเสร็จพิธี ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน [ภาพ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ

     วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นางพิมล แสวงศิริผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อน พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : นิเทศ ติดตาม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

     วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ได้รับการติดตามการดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 2 จากคณะนิเทศและติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2 นำโดย นางสาวลัดดา แตงหอม นายนรินทร์ เที่ยงเจริญ นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุข และนางสาวลฎาภา นาคคูบัว ศึกษานิเทศก์ผู้ติดตามในครั้งนี้ (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/128 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com