[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1362147  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : ขอขอบคุณบริษัทไทยเบจเวอร์เรจแคนจำกัด

      เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ บริษัท ไทยเบจเวอร์เรจแคน จำกัด ได้มามอบความสุขและแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องโรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์) โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน เกม ทั้งนี้ยังมอบอุปกรณ์เพื่อกิจกรรมของโรงเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวังม่วง

     วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวังม่วง โดยมี นายไพโจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ไฟใหม้เด็กหญิงพิมพ์ลดา วันทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 พร้อมมอบทุนทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษาและสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ครอบครัวของนักเรียน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558

     วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำโดย นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะเลิศและเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558 ณ จังหวัดอ่างทอง รวมทั้งสิ้น 14 รายการ (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ต้อนรับ ผอ.ไพโรจน์ เงินวิเศษ พร้อมด้วยคณะครู 3 ท่าน และส่งครูจุฑารัตน์ วันทอง

     วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำโดยนายนิวัฒน์ วงศ์สวาสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทุกท่าน มีความยินดีจัดการต้อนรับการมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนของ นายไพโรจน์ เงินวิเศษ พร้อมด้วยคณะครูทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวังม่วง และในวันเดียวกันทางโรงเรียนได้ร่วมส่งครูจุฑารัตน์ วันทอง ที่ได้รับพิจารณาย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดประชาบำรุง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สวดวมนต์ ไหว้พระ ประจำสัปดาห์ที่ 78

     วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ซึ่งในครั้งนี้เป็นสัปดาห์ที่ 78 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ห้วยทราย
หัวข้อข่าว : การติดตาม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียน"

     นายชยกร ควรระงับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์) คณะครู และนักเรียน ยินดีต้อนรับ นายชูชาติ ทรัพย์มาก ประธานคณะติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " และนายนริศ ภู่ชัย จาก สพฐ. พร้อมด้วยนายดุสิต จันทร์ศรี และคณะกรรมการ จาก สพป.สบ.2 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ได้มาเยี่ยม และให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กับทางโรงเรียนวัดห้วยทรายฯ ไว้เป็นแนวทางการปรับกิจกรรม และเวลาเรียนขอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เยี่ยมโรงเรียน

     วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลทับกวาง พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมทักทายปราศรัยกับคณะครู โดยมี นางสัมฤทธิ์ พึ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ให้การต้อนรับ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรจากผลการแข่งขันวิชารการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

     เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นายประสบ โชติกวิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองคอนกลาง ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครู จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (เด็กชายอาทิตย์ ปล้องมะณี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-ป.6)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวิชาการนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

      เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นายวิจิตร์ พิกุลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ครู และบุคลากร จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร่วมถวายพระพรพ่อหลวง

     วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ข้าราชการในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรพ่อหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะครูใหม่

     วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำโดย นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการมาบรรจุรับราชการของคณะครูทั้ง 3 ท่าน ดังนี้ 1.นางสาวสุดารัตน์ จิตรโคตร เอกคณิตศาสตร์ 2.นางสาวนุชศิรา ชาวเหนือ เอกวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเคมี) 3.นางสาวอรณิชชา เจริญสุข เอกภาษาไทย (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ต้อนรับ ผอ.ไพโรจน์ เงินวิเศษ

     วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการต้อนรับ นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง โดยมี นายนิวัฒน์ วงศ์สวาสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทุกท่านเตรียมการต้อนรับอย่างอบอุ่น (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

     วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน รับมอบ แหล่งเรียนรู้ อาคารธนาคารขยะ

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน นำโดย นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ได้ทำการตอนรับ คุณประพันธ์ สรรเพชรศิริ ผู้จัดการส่วนเหมือง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัด พร้อมคณะ ได้เดินทางมาทำพิธีส่งมอบ แหล่งเรียนรู้ ในโครงการธนาคารขยะ เป็น อาคารธนาคารขยะ มูลค่า 117,200 บาท โดยมูลนิธิเอสซีจี ปละความร่วมมือจากพนักงาน ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณ ทาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัดมา ณ ที่นี้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/127 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com