[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 10 ท่าน ผู้เข้าชม 792383  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
หัวข้อข่าว : ท่าน ดร.ปวริศร์ ชัยชะนะกิตติยศ พร้อมคณะทุกท่าน ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

     ท่าน ดร.ปวริศร์ ชัยชะนะกิตติยศ พร้อมคณะทุกท่าน ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดสองคอนกลางทุกคน จำนวน 204 ทุน ทุนละ 500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 102,000 บาท เวลา 12.00 น. วันที่ 30 มิถุนายน 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์๒
หัวข้อข่าว : จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English Camp 2014

     เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์๒ โดยนางวัชรี สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน English Camp 2014 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๖๐ คน บรรยากาศการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานผ่อนคลาย เด็กๆได้แสดงออก กล้าคิดกล้าพูดมีความสุขกับประสบการณ์แบบใหม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2557

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ร.ต.อ.วีระเกียรติ คำงาม รอง สวป.สภ.แก่งคอย พร้อมทีมงานคณะตำรวจมวลชนสัมพันธ์ได้เดินทางมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษและการป้องกัน แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ของทุกปี โดยในปีนี้ คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2557 คือ "สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่69
หัวข้อข่าว : วันต่อต้านยาเสพติดโลก

     วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 วันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่69 โดยคุณครูดาววัน เกิดจันทร์ ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวและจะร่วมกันต่อต้านยาเสพติด เดินรณรงค์แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบถึงโทษของการเสพยาเสพติดทุกชนิด มารยาท/ภาพ/ประภาศรี/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่69
หัวข้อข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

     โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ขอบพระคุณ นายกประเสริฐ ศิริวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนที่ให้ความอนุเคราะห๋ ส่งเจ้าหน้าที่มาพ่นควันไล่ยุง เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนอย่างมีความสุข...สุวคนธ์/ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขานมนาง
หัวข้อข่าว : พิธีมอบทุนการศึกษา

     วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนบ้านเขานมนาง ได้รับเกียรติจาก ท่านรองนพภา ทองนพเก้า รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557 โดยความร่วมมือของ นายจำลอง ขาวผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน มูลนิธิบุญช่วย - สงวน ถีถะแก้ว คณะครู ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 31 ทุน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ (สุมล ภาพ/ข่าว)..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ได้จัดให้มีกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ให้ความรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไหว้ครู

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ นักเรียนโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ ๖๙ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้นักเรียนได้น้อมกาย น้อมใจ รำลึกและบูชาพระคุณครู ที่ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีตลอดมา โดย นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง(ดาววัน ภาพ/ข่าว)............
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหินซ้อนจัดสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน

     นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อน มอบหมายให้คณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ระหว่างวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2557 เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริง ของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน ได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และนักเรียน รวมถึงการสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน และกำชับให้คณะครูติดตามนักเรียนชายเรื่องยาเสพติด สำหรับนักเรียนหญิง เรื่องท้องในวัยเรียน พิมล ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :บ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : โครงการพระธรรมทูต ปี 2557

     เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 พระอธิการประสิทธิ์ เตชสีโล วัดบ้านป่าใต้ พระธรรมทูตของอำเภอแก่งคอยได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหินซ้อน พิมล ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

     วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยเวลาประมาณ 09.09 น. เริ่มต้นเดินรณรงค์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังม่วง ผ่านแหล่งชุมชน หน่วยงานต่างๆ ถึงโรงเรียนอนุบาลวังม่วง โดยมีนายสุชาติ พรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ ครูกวีศรีสยาม

     วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จัดกิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ ครูกวีศรีสยามโดยมีนายสุชาติ พรสินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของไทย มีผลงานด้านการประพันธ์มากมาย โดยเฉพาะจินตนิยายเรื่อง “พระอภัยมณี” ที่รู้จักกันทั่วไปเป็นอย่างดี มิใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้น องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องท่านในฐานะกวีผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของโลก ในงานมีกิจกรรมที่น่าส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยให้กับนักเรียน

     วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2557 โรงเรียนอนุบาลวังม่วงร่วมกับเทศบาลตำบลวังม่วง จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยให้กับนักเรียน โดยมีนายสุเทพ ดิบแดง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังม่วงเป็นประธานในพิธี และคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดับเพลิงมาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการสาธิตการเกิดเพลิงไหม้จากสถานการณ์ต่างๆ รวมไปถึงสอนให้ผู้ประสบเหตุการณ์ตั้งสติไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วหาวิธีการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วน สาธิตวิธีการดับเพล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงละครขุนช้างขุนแผน และพระอภัยมณี การประกวดวาดภาพระบายสี คัดลายมือ และแต่งกลอน........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : ประชุมวิชาการ

     วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ กุลประยงค์ ได้ร่วมกันประชุมวางแผนกับคณะครูเพื่อหาแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียน (สุวภัทร ภาพ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/84 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com