[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 722321  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือให้การต้อนรับคณะสงฆ์วัดถ้ำกระบอกออกปฏิบัติกิจธุดงค์ประจำปี 2557

     เมื่อวันที่ 9 และ10 เมษายน 2557 นายวิจิตร์ พิกุลทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และชาวบ้านท่าตูม ร่วมกันตักบาตรอาหารคาวหวาน แก่คณะสงฆ์วัดถ้ำกระบอก จำนวนกว่า 180 รูป ที่ออกมาปฏิบัติกิจธุดงค์ ผ่านมาปักกลด ณ โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ เนื่องในโอกาสคณะสงฆ์จากวัดถ้ำกระบอกออกปฏิบัติกิจธุดงค์ประจำปี 2557 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจำนวน 15 วัน โดยเริ่มออกปฏิบัติกิจธุดงค์ในวันที่ 1 เมษายน และกลับถึงวัดถ้ำกระบอกในวันที่ 15 เมษายน 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

     วันจันทร์ 31 มีนาคม 2557 ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.2-ม.2 เพื่อประชุมชี้แจงกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสำเร็จการศึกษา

     ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 ทางโรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผุ้สำเร็จการศึกษา ยุวบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2556 ระดับชั้น ปฐมวัย ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :Bannongphaknok
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

     ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก โดยท่าน ผอ.พนม เปียสกุล ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาขึ้น ในระดับชั้น อนุบาล 2 , ประถมศึกษาปีที่ 6 , มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก ซึ่งในการนี้ได้มีคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี 2 สวดมนต์ไหว้พระประจำวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557

     วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 สพป.สระบุรี เขต 2 โดย นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ "ส่งเสริม ร่วมปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา" เป็นประจำทุกวันศุกร์ พร้อมทั้งพบปะให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : ตรวจสภาพอาคารเรียน

     เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 นายปุณญเกียรติ เดิมผ่องจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2 และนางทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2 ได้มาตรวจเยี่ยมสภาพอาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ เพื่อดำเนินการประกาศขายทอดตลาดต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : เปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5

     3 เมษายน 2557 ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 3 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2557 เป็นระยะเวลา 20 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ .........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

     โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นดำเนินการสร้างโรงเรือนไก่ไข่เพื่อรองรับไก่พันธุ์ ซีพี บราวน์ จำนวน 154 ตัว อายุ 14 สัปดาห์ ตัวโรงเรือนมีขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร กรงตับสำหรับให้ไก่อาศัย 2 ชั้น 2 ด้าน มีระบบน้ำอัตโนมัติ ส่วนเพดานของโรงเรือนมีพัดลมเพื่อระบายความร้อน การเลี้ยงไก่ไข่นี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดำเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนโครง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : วันเกียรติยศและเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2556

     โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ได้จัดงานวันเกียรติยศและเปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 โดยมีนายพิมล ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ ซึ่งเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและ ปพ.1 สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ นักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน 11 คน และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ จำนวน 27 คน และมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : เลือกตั้งประธานสภานักเรียน

     โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ได้ดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนไว้เตรียมพร้อมสำหรับปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสภานักเรียนได้แก่ นายศิลาวุธ บุญทิน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2556......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สระบุรี เขต 2 ประชุมคำรับรองการปฏิบัติราชการ

     วันที่ 2 เมษายน 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายเจตน์ รถกล รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมการชี้แจงตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :วัดราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : วันวารที่พากเพียร ผลงานนักเรียนที่ภาคภูมิ

     วันที่ 31 มีนาคม 2557 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย พิธีมอบใบประกาศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบการศึกษาภาคบังคับ มีกิจกรรมวันวารที่พากเพียร ผลงานนักเรียนที่ภาคภูมิ จัดแสดงผลงานทางวิชาการและหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งห้องเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความยินดีของนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู (อุไลย : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : ร.ร.วัดหนองสมัครฯ จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จและประชุมผู้ปกครอง

     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมานายพงษ์ศักดิ์ ภัทรโสภณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) และคณะครูจัดกิจกรรม วันแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อมอบวุฒิบัตรและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปฐมวัยและสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โดยในกิจกรรมได้มีการแสดงผลงานทางวิชาการของคณะครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ หลังจากเสร็จกิจกรรมท่านผู้อำนวยการได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อได้รับทราบถึงการบริหารงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา แล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย และพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3

     เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติพงศ์ มหิพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลแสลงพัน เป็นประธานในพิธี และภาคบ่ายเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความยินดี........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ป.๖ และบัณฑิตน้อยอนุบาล ๒

     เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) จัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่จบ ป.๖ และแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยอนุบาล ๒ ได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมให้เกียรติเป็นประธาน จำนวน นักเรียนที่ร่วมรับประกาศ ป.๖จำนวน ๑๘ คน อนุบาล ๒ จำนวน ๑๙ คน รวมทั้งสิ้น ๓๗ คน ขอขอบคุณทุกภาคส่วน คณะครู ลูกจ้างประจำ นักเรียนทุกคนที่ร่วมมือกันจัดกิจกรรมสร้างความประทับใจให้ผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณไว้ ณโอกาสนี้...ครูธนภูมิ..ภาพ ...ครูจำรอง...ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/75 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com