[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1101385  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านหินซ้อน ปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินซ้อน นำโดย นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อน จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสยาม ทะเลกรุงเทพ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ถึงประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง โดยให้ผู้ปกครองระดับชั้น อนุบาล – ป.3 ได้ร่วมทัศนศึกษาในครั้งนี้ด้วย (ภาพ/ข่าว มานิตย์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :Bannongphaknok
หัวข้อข่าว : นายพนม เปียสกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก รับโล่สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา นายพนม เปียสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2556 จากท่าน ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้เป็นการสร้างความชื่นชมยินดีให้กับคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2558

     วันที่ 3 มีนาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี 2 ประชุมรอง ผอ.สพป.และ ผอ.กลุ่ม

     วันที่ 3 มีนาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมรอง ผอ.สพป.และ ผอ.กลุ่ม ในสังกัด เพื่อชี้แจงข้อราชการเกี่ยวกับงบประมาณโครงการของ สพป.สระบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ในโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน

     เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ในโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยคณะครูโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนนำโดย นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนกว่า 70 คน ไปทัศนศึกษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และสวนสัตว์ดุสิต เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ที่พบเจอนอกห้องเรียนนอกห้องเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการกลาง กำกับห้องสอบ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2558

     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมชี้แจงการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2558 ให้กับคณะกรรมการกลาง และกำกับห้องสอบ และกรรมการที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สระบุรี เขต 2 สวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

     สพป.สระบุรี เขต 2 โดยนายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาศึกษา ลูกจ้างประจำในสังกัด ร่วมกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ เป็นครั้งที่ 43 ของการร่วมกาจกรรมตามโครงการฯ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 12 ราย

     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 สพป.สระบุรี เขต 2 โดยนายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เรียกผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ลงวันที่ 27 เมษายน 2557 เรียกบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 12 ราย คือ นส.อัมพรพันธุ์ ชนะชัย เลือกลงโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า นส.ปรียาภรณ์ แสวงพันธ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยฯ นส.นภาพร จารึกกลาง โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก นส.สุภารัตน์ ทูลพิรัตน์ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี นายภาณุกร อุปัชฌาย์ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า นส.วิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2557

     วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ได้นำลูกเสือสามัญตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 วัน 1 คืน ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการฝึกทบทวนหลักสูตรลูกเสือ ฝึกความอดทน ฝึกระเบียบวินัย ฝึกการช่วยเหลือตนเอง และฝึกความสามัคคีในหมู่คณะให้กับนักเรียน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : งาน "Open House" (เปิดบ้าน)

     เมือวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี จัดกิจกรรม Open House โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนและเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจได้ชมผลงานนักเรียน เพื่อแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นสากล และเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของบุคคลภายนอกที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึงโรงเรียนได้รับเกียรติจากนายกิตติพงศ์ มหิพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลแสลงพัน เป็นประธานในพิธีเปิด.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี 2 สวดมนต์ ไหว้พระ ศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

     วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2 ได้ร่วมกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ ทุกวันศุกร์อีกเช่นเคย โดย นายเล็ก ทาเพชร รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ได้แจ้งการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลในช่วงนี้ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2 ขอให้ทุก ๆ ท่าน โชคดีมีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป สาธุ สาธุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ทางโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ นำโดย นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ และคณะครูพร้อมเด็กชายปัญญา หนูทอง ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ม.1- ม.3 และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผลการแข่งขัน โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ม.1- ม.3 (ภาพ/ข่าว : ทรงวุฒิ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : อบรมเรื่องโรคไข้เลือดออกและโรคทางเพศสัมพันธ์

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ทางโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ นำโดย นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ได้รับเกียรติจากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจรเข้ จัดโครงการอบรมเรื่องไข้เลือดออกและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีคณะครูและนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.5-ม.3 เข้าร่วมอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก อาการของโรคไข้เลือดออก วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ภาพ/ข่าว : ทรงวุฒิ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : อบรมโครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่เสี่ยงภัยทางเพศ

     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ทางโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ นำโดย นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ได้จัดอบรมโครงการ"วัยรุ่น วัยใส ไม่เสี่ยงภัยทางเพศ" โดยได้รับเกียรติจากนายวสันต์ คำอุไร และนายวิฑูร สูตรอนันต์ เจ้าพนักงานสาธารณะสุข โรงพยาบาลหนองแค เป็นวิทยากร โดยให้ความรู้ในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ ผลที่ตามมาของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันตนเองในการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อเป็นการป้องปรามในลักษณะสร้างสรรค์และลดความเสี่ยงในเหตุพฤติกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : ร.ร.วัดหนองสมัครฯ เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2558

     เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรโสภณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) และคณะครู ได้นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบดัวยลูกเสือสามัญ,สามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาติ ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้น 2 วัน 1 คืน ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์&รีสอร์ท อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการฝึกทบทวนหลักสูตรลูกเสือ ยุวกาชาด ฝึกความอดทน ฝึกระเบียบวินัย ฝึกการช่วยเหลือตัวเอง และฝึกความสามั......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/110 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com