[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 9 ท่าน ผู้เข้าชม 752645  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดหนองสมัครฯ เป็นเจ้าภาพดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนในสหวิทยศึกษาสุวรรณโยธิน

     เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ได้เป็นเจ้าภาพดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนในสหวิทยศึกษาสุวรรณโยธิน ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (ภาพ/ข่าว::ครูเสฏฐีรัตน์ อยู่บุรี) ภาพเพิ่มเติม:: https://www.facebook.com/nongsamakschool......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :วัดราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

     วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ที่มาประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์ เป็นการขอขมาลาโทษ หากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมก็ตาม และเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู และตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ (อุไลย : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ.

     วันที่ 12 มิถุนายน 2557 สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (อ.ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2557 ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงบ้านเขาไม้เกวียน จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557

     วันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 13.20 น. - 14.20 น. โรงบ้านเขาไม้เกวียน ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 แทนชุดเดิมที่จะหมดวาระลง มีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งจำนวน 2 ทีมได้แก่ ทีม"เขาไม้เกวียนสง่า"และทีม"เขาไม้เกวียนสามัคคี" โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนและมีนักเรียนมาลงคะแนนเสียงเป็นจำนวนมาก ส่วนครูอาจารย์ก็ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ สำหรับทีมที่ได้รับเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : ตรวจสุขภาพฟัน

     เมื่อ วันอังคาร ที่ 10 มิถุนายน 2557 หน่วยทัตกรรมเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลมวกเหล็ก ได้เข้ามาตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟันและได้รับการตรวจสุขภาพฟันกันอย่างถ้วนหน้า ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : ต้อนรับเจ้าหน้าที่ ETA

     นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก English Teaching Assistants Project หรือ ETA ที่ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อเตรียมรับครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557 โดยขอรับนักศึกษาจากสหราชอาณาจักรมาทำหน้าที่ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน -30 สิงหาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗

     วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ทางโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนได้ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน โดยได้เปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน ที่จะทำหน้าที่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ แทนประธานนักเรียนชุดเก่าที่หมดวาระไป ซึ่งในปีนี้มีผู้ลงสมัคร ๒ ทีมด้วยกัน ได้แก่ ทีม"เขาไม้เกวียนสง่า"และทีม"เขาไม้เกวียนสามัคคี" ซึ่งในช่วงพักกลางวันโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ ผู้สมัครทั้งสองทีมได้ชี้แจงนโยบายการทำงานที่มีแก่นักเรียนทุกคนได้รับฟังกัน โดยการเลือกตั้งประธานนักเรียนของโร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

     วันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ในภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เพื่อชี้แจงความคืบหน้าทางการศึกษาให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ พร้อมกับหารือร่วมกันพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และได้เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : CP มอบอาหารสัตว์ลอยน้ำ

     เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ได้รับมอบอาหารสัตว์ลอยน้ำ (ปลาดุก) จำนวน 35 กระสอบ จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิดอาหารสัตว์น้ำหนองแค และคณะได้เยี่ยมชมกิจกรรมในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน เช่น เลี้ยงกบ ปลาดุก เลี้ยงไก่ไข่ ปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ เป็นต้น ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : ค่ายพุทธบุตร

     เมื่อวันที่ื 5-6 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ กุลประยงค์ คณะครู ได้นำนักเรียนชั้น ป.4-ม.3 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ณ วัดเขาคอก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก (สุวภัทร ภาพ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม

     โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนเป็นนักอนุรักษ์ โดยการปลูกต้นไม้ การทำความสะอาดโรงเรียน และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณวัดโคกสะอาด ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
หัวข้อข่าว : วันไหว้ครู

     วันที่ 5 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดได้ดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ โดย นางสาวพรรณวดี ปามุทา ได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียนทุกคนและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 12 ทุน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน)

     วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2557 ทางโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนได้พานักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เช่นร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของโรงเรียนและการจัดบอร์ดวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียนในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดคําขวัญรณรงค์รักสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนส่งคำขวัญเข้าประกวด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day

     5 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day เพื่อรณรงค์ใ้ห้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการทำลายสิ่งแวดล้อม และวิธีการแก้ไขปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องประเทศให้น่าอยู่ โดยให้ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ห้องเรียน บริเวณโรงเรียน และกิจกรรมปลูกต้นไม้ คำขวัญวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 คือ ยกระดับความคิด แก้วิกฤตน้ำท่วมโลก (Raise you voice not the sea level)...........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

     วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสัมฤทธิ์ พึ่งบุญ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ด้วยการถวายเครื่องสักการะ พลีกรรมแก่ปรมาจารย์ทั้งหลายทั้งปวง ที่มาประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์ ให้ผู้เรียนได้เกิดความมั่นใจในการเรียนเป็นอย่างดี เป็นการขอขมาลาโทษ หากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมก็ตาม และเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึก......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/80 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com