[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1207002  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทย

      เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงวัดหนองตะเฆ่ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี นำโดย นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ครูกลุ่มสาระภาษาไทย คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม"วันภาษไทยแห่งชาติ" เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป สำหรับเหตุผลที่เลือกวันที่ 29 กรกฎาคม เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ นั้นเพราะวันดังกล่าว ตรง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

     วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้อนุรักษ์ เชิดชูคุณค่าของภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ 2.เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา และส่งเสริม พัฒนาการอ่าน การเขียน การฟัง การพูดและการดู 3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และความถนัดในทางที่ถูกต้อง 4.เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ มาตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองครก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

      วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายธรรมนูญ บำรุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองบริเวณรอบๆโรงเรียน ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 ณ วัดหนองครก และวัดหนองนาค ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดราษฎร์บำรุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

     วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558 นางเอมอร บูรณศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนประจำปี 2558 ณ วัดราษฎร์บำรุงวนาราม และ วัดสวนกล้วย. ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทย

     วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ประธานกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

     วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) นำคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านลำสมพุง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถวายเทียนพรรษาโรงเรียนบ้านลำสมพุง

     วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านลำสมพุง ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านลำสมพุง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ขอให้อานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้จงไปถึงทุกๆ ท่าน นำพาให้พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดปี ตลอดไปเทอญ............
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายนักเรียนปลอดภัยต้านยาเสพติด

     ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักเรียนสระบุรี เขต 2 ต้องปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2558 ณ ค่ายภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

     วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2558 นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป. สระบุรี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว

     วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายชาญ สุคนธสราญ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการสร้างคุณภาพเด็กไทยเพื่อการเรียนต่อและการมีงานทำ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สวดมนตร์ไหว้พระ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 63

     วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรในสังกัด สวดมนต์ ไหว้พระประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 63 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2 ขอให้อานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้จงไปถึงทุกๆ ท่าน นำพาให้พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดปี ตลอดไปเทอญ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ครั้งที่ 8/2558

     วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 8/2558 โดยมีนายประพนธ์ เป้าทอง เป็นประธาน นายประหยัด อนุศิลป์ เลขานุการ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : มีผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงอาหารกลาง

     วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 มีผู้ใหญ่ใจดีคุณลุงไพศาล นิติโรจน์ คุณป้ามานิตย์ นิติโรจน์ มาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ทางคณะครูนักเรียนขอขอบคุณครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
หัวข้อข่าว : ค่ายพุทธบุตร

     เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2558 คณะครูได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้าเข้าค่ายพุทธบตร ณ วัดกะเหรี่ยงคอม้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

     วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์" เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด จำนวน 140 คน มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/119 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com