[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 9 ท่าน ผู้เข้าชม 945213  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
หัวข้อข่าว : โครงการอ่านสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2557

     เนื่องด้วยวันที่ 21 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล ประชาชนในแต่ละประเทศทั่วโลกจะร่วมรำลึก และรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพทั่วโลก นั้น ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการอ่านสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2557 ทางโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี นำโดยนางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : โครงการฟันสวยยิ้มใส

     วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฟันสวยยิ้มใส ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคชสิทธิ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : อำเภอแก่งคอยยิ้ม..เคลื่อนที่

     เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหินซ้อน นำโดย นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมอบหมายให้ นางสุชาดา ขันฤทธิ์ รักษาการแทน ต้อนรับคณะจากหน่วยงานอำเภอแก่งคอย โดย นายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย ในโครงการออกหน่วยบริการ “อำเภอแก่งคอยยิ้ม..เคลื่อนที่” ในการนี้ มีนายสมนึก อินทรชาติ กำนันตำบลหินซ้อน และนายสันติ ลิ้มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน ร่วมให้การต้อนรับ ในงานมีการพิธีปฏิญาณตน เพื่อไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของชาวบ้านตำบลหินซ้อน การจัดบูธของหน่วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2557

     เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2557 "วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ให้แก่คุณครูพยับ เหว่าดำ ครูชำนาญการ เพื่อแสดงความขอบคุณ แสดงมุทิตาจิต และเป็นเกียรติแก่ครูพยับ เหว่าดำ ที่รับราชการมาจนครบเกษียณอายุราชการ และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่านจนบรรลุความสำเร็จด้วยดี ส่งผลถึงความสำเร็จที่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยส่วนรวมแก่โรงเรียน สังคม และประเทศชาติ คุณงามความดีทั้งห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : พันโทยุทธนา จันทรนิยม พร้อมครอบครัวจันทรนิยมมอบทุนการศึกษา

     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 พันโทยุทธนา จันทรนิยม พร้อมด้วยครอบครัวจันทรนิยม ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1 จำนวน 20 ทุน ปีนี้นับเป็นปีที่ 10 ที่ครอบครัวจันทรนิยมได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดย ดร.นิติรัฐ โสดานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1พร้อมคณะครูร่วมให้การต้อนรับ และกล่าวขอบคุณที่ครอบครัวจันทรนิยม ได้ให้การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวาสงเคราะห์1 อย่างต่อเนื่อง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิกไทย จำกัด มอบศาลาอเนกประสงค์ และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

     เมื่อวัน ศุกร์ ที่่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. นายธีรเดช ภูกองชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี ต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิกไทย จำกัด ที่มามอบศาลาเอนกประสงค์ ที่ทางบริษัททำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จด้วยงบประมาณ 50,000 บาท และเลี้ยงอาหารกลางวัน แจกของขวัญรางวัลให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง...........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดและประเมินผล"

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ดร.นิติรัฐ โสดานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 เป็นประธานเปิดการ อบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดและประเมินผล" เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับคณะครูเรื่องการวัดและประเมินผล ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมรอง ผอ.สพป.และ ผอ.กลุ่ม

     วันที่ 12 กันยายน 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุมรอง ผอ.สพป.และ ผอ.กลุ่ม เพื่อปรึกษาข้อราชการพร้อมทั้งสรุปงบประมาณในการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 สวดมนต์ ไหว้พระ ประจำวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557

     นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 และข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ และแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงฯ ประจำวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ณ อาคารวิทยบริการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา จากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย(แก่งคอย)จำกัด

      โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ได้นำนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากทางโรงเรียนเข้ารับทุนการศึกษา จากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย(แก่งคอย)จำกัด ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร พุฒิวิญญู เป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ สำหรับโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ได้รับจำนวนทุนจำนวน 10 ทุน รวมเป็นเงินทั้งหมด 25,000 บาท ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุม ผอ.สพป.ภาคกลางและภาคตะวันออกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 จังหวัดนนทบุรี

     วันที่ 10 กันยายน 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก ในการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปปีการศึกษา 2557 จังหวัดนนทบุรี และจับสลากการแข่งขันทางวิชาการ ณ ห้องประชุม สพป.นนทบุรี เขต 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ร่วมกันทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

      วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ร่วมกันทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ณ วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

     วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ นายวิจิตร์ พิกุลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ร่วมด้วยครูโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ เข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนจัดโครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลภัยสังคมออนไลน์

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดโครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลภัยสังคมออนไลน์โดยได้ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม โดยทางโรงเรียนได้เชิญวิทยากรจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องประโยชน์และพิษภัยของสังคมออนไลน์ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจและทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สระบุรี เขต 2 เลือกตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

     นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เยี่ยมหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยเลือกตั้งที่ 1 อ.แก่งคอย โดย นายทวน เที่ยงเจริญ เป็นผู้สังเกตุการณ์ และ นายฉัตรกุล รุ่นประพันธ์ ผู้แทนจาก ก.ค.ศ.ในวันที่ 7 กันยายน 2557 ณ อาคารวิทยบริการ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/97 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com