[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1425536  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 มอบปูนให้บ้านนักเรียน

     วันจันทร์ฺ ที่ 21 ธันวาคม 2558 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมคณะร่วมกันมอบปูนซิเมนต์ให้กับนักเรียนที่ถูกไฟใหม้บ้านของ เด็กหญิงพิมพ์ลดา วันทา นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2/3 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง เพื่อให้นักเรียนและครอบครัวสร้างบ้านหลังใหม่... ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

     วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2558 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 นำคณะเยี่ยมบ้านนักเรียนได้แก่ เด็กชายปิยะพงษ์ รัตนโชติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านหมาก ซึ่งเป็นนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน ในการนี้ ท่าน ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า ยังได้สมทบทุนทรัพย์ส่วนตัวเป็นทุนการศึกษาเพิ่มอีกด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65

     วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2558 คณะครูโรงเรียนวัดสองคอนกลาง นำนักเรียนเด็กชายอาทิตย์ ปล้องมะณี นักเรียนชั้น ป.6 เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ผลการแข่งขัน คือ ได้รับเหรียญทอง อันดับ 4 มี 91.60 คะแนน และติดตามภาพถ่ายได้ที่ facebook โรงเรียนวัดสองคอนกลาง ค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมระดับภาค

     เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว โดยนายสมพงษ์ อ่อนสำอางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำเด็กชายปรานณต์ เงินเร็ว ชั้นม.2 เด็กชายอนุพงษ์ แจ่มใส ชั้นม.2 และเด็กชายประธาน คำมีสิทธิ์ ชั้นม.3 เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกณ จังหวัดอ่างทอง ในกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นม.1-ม.3 ทำการฝึกสอนโดยนางสาวพัชรินทร์ ผาน้อย และนางลักขณา ผงด้วง ผลการแข่งขันได้ลำดับที่ 34 ระดับเหรียญทอง (พัชรินทร์:ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : คัดเลือกกรีฑาระดับสหวิทยศึกษาระพีพัฒน์

     วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) เป็นสนามแข่งขันคัดเลือกกรีฑานักเรียน ระดับสหวิทยศึกษาระพีพัฒน์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : พิธีบำเพ็ญกุศลถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

     วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 นำโดย นายไพโรจน์ เงินวิเศษ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายดอกไม้จันทน์พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดภิบาลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีถวายดอกไม้จันทน์พระศพสมเด็จพระญาณสังวร

     วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2558 ข้าราชการในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายดอกไม้จ้นทน์พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณวัดเขาพระ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีมอบอาคารโรงปูนรักษ์ชุมชน

     วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2558 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบอาคารสนามกีฬา(โรงปูนรักษ์ชุมชน 4) โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งและกล่าวขอบคุณบริษัทปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัด และบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จด้วยงบประมาณ 1,000,000 บาท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : SCG

     วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ต้อนรับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ SCG ในการมาสำรวจข้อมูลเพื่อพิจารณาการสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวรให้กับโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองห้า
หัวข้อข่าว : หจก.สหกิจทวีภัณฑ์มอบอุปกรณ์กีฬาและสนามเปตอง

     ..............ย้อนหลัง อังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 ...นายธีรเดช ภูกองชัย พร้อมคณะครูอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนวัดคลองห้า ขอกราบพระคุณ หจก.สหกิจทวีภัณฑ์ ซึ่งมามอบอุปกรณ์กีฬาและสนามเปตอง ซึ่งท่านฯ ได้เห็นความสำคัญของสร้างบุคคลให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ความสามัคคี มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย ณ โรงเรียนวัดคลองห้า.............(ปฏิวัติ อินนะระ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดโพนทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดโพนทอง ต.โพนทอง อ.หนองแค สพป.สบ.2

     วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 โรงเรียนวัดโพนทอง ต.โพนทอง อ.หนองแค สพป.สบ.2 โดยนางมะลิวรรณ บุญนะฤธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพนทอง ได้ต้อนรับบริษัทรถสตาเลียน คาราวานกลุ่มคลับสตาเลียนเซนทรอ มามอบรถจักรยานให้กับนักเรียน จำนวน 40 คัน และเงินสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนอีกจำนวน 80,000 บาท (ไพรัช ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "Bike For Dad"

     เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง จัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad" คณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๓๒ คน นำโดยครูปรีชา นวนไทย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองอ่างทอง ครูปรีดา นามนาคประเสริฐและครูน้องนุช บัวศรี นำนักเรียนร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อใช้เส้นทาง หมู่ที่ ๗ หนองอ่างทอง ผ่านหมู่ ๔ ตำบลหนองแขม ข้ามสะพานสู่ตำบลหันตะเภา เลี้ยวกลับเข้าคันคลองหกตัน หมู่๒ ตำบลสนับทึบ อ.วังน้อยข้ามถนนหลักเข้าสู่หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแขม แล้วเดินทางวนกลับเข้าโร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : ประชุมสหระพีพัฒน์

     วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ต้อนรับผู้อำนวยการและตัวแทนโรงเรียน สหระพีพัฒน์ ประชุมสหระพีพัฒน์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 สวดมนต์ ไหว้พระ ครั้งที่ 81

     วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2558 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 81 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : สอบเตรียมความพร้อม Pre O-net ครั้งที่ 1

     ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ดำเนินการจัดสอบเตรียมความพร้อม Pre O-net ครั้งที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จัดสอบวันที่ 8 ธันวาคม 2558 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดสอบวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ดังรายวิชาต่อไปนี้ 1.คณิตศาสร์ 2.วิทยาศาสตร์ 3.ภาษาไทย 4.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยมีคณะครูภายในสหวิทยศึกษาวังม่วง มาเป็นกรรมการดำเนินการสอบในครั้งนี้ (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com