[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1325094  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป. สระบุรี เขต 2 สวดมนต์ไหว้พระ สัปดาห์ที่ 73

     วันพฤหัสบดี ที่ 9 ตุลาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 73 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 11/2558

     วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 11/2558 โดยมีนายประพนธ์ เป้าทอง เป็นประธาน นายประหยัด อนุศิลป์ เลขานุการ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

     วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2558 นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการเลือกตั้งประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สพป.สระบุรี เขต 2 โดยมีผู้คัดเลือกในส่วนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิดังรายนามต่อไปนี้ 1. นายนิมิต แก้วบุบผา ผอ.ร.ร.วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 2. นายธนวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี 3. นายสันติ คงศิลป์ ผอ.ร.ร.วัดท่ามะปราง 4.นายผดุงศักดิ์ ธรรมวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บจก.เอสดี คอนกรีต โปรดักท์ 5.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุม การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558

     วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : แข่งขันสหวิทยศึกษาระพีพัฒน์

     วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) นำครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2558 สหวิทยศึกษาระพีพัฒน์ ณ โรงเรียนวัดร่องแซงฯ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินซ้อน
หัวข้อข่าว : กลุ่มคนสร้างฝันแบ่งปันน้องๆ ชมรมเครื่องเสียงรถยนต์ป่าสักจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุน

     วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ กลุ่มคนสร้างฝันแบ่งปันน้องๆ ชมรมเครื่องเสียงรถยนต์ป่าสัก นำโดย นายนฤนาท น้อยทิม สมาชิกเทศบาลตำบลดีลัง เขต ๑ มาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้นักเรียน และมอบทุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยทาสีถังน้ำ ฝ ๓๓ สนามเด็กเล่น ภายในโรงเรียนบ้านหินซ้อน ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านหินซ้อน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใข แดง-ขาว เกมส์ ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในแดง - ขาว เกมส์ ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนขยายผลการอบรม DLIT

      เมื่อวันที่ 26 - 27 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดเตาปูน ได้จัดการอบรมขยายผล DLIT ร่วมกับโรงเรียนวัท่าสีโพธิ์เหนือ โดยมีคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม เป็นวิทยากร และคุณครูชนธิกาญจน์ กระสินหอมเป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยในการอบรมบรรยากาศการอบเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยท่านผู้อำนวยการสมโพธิ ช้างสีทา และผู้อำนวยการวิจิตร์ พิกุลทอง ร่วมอบรมด้วยครับ. เชิญชมภาพกิจกรรม ได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008056067380&sk=photos&collection_token=100008056067380%3A2305272732%3A69&set......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูน เปิดกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอ

      เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดกิจกรรม "พิธีเปิด กิจกรรมสุขจริงหนอ" ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมในกิจกรรม โรงเรียนศีล 5 และนับจากวันนี้เป็นต้นไป โรงเรียนวัดเตาปูนก็ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนศีล 5 อย่างเต็มตัว และจะจัดกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอในทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป เชิญชมภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008056067380&sk=photos&collection_token=100008056067380%3A2305272732%3A69&set=a.1664829987128854.107374195......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : งานเกษียณอายุราชการ

     วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) พร้อมคณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ : คุณครูสมจิตร มิทิน และคุณครูยุพดี ตึกหิน ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของ สพป.สระบุรี เขต 2

     วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558 นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของ สพป.สระบุรี เขต 2 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10/2558

     วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10/2558 โดยที่ประชุมได้เสนอให้ นายอนันต์ โนจันทึก ผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน อ.ก.ค.ศ. นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เลขานุการ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สวดวมนต์ ไหว้พระ ประจำสัปดาห์ที่ 71

     วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : งานมุฑิตาจิต สปพ.สบ.2

     วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) พร้อมคณะครูร่วมงานมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในปีนี้โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ มีครูผู้เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน คือ คุณครูสมจิตร มิทิน และคุณครูยุพดี ตึกหิน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : ประชุมสหระพีพัฒน์

     วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน/รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ในสหระพีพัฒน์ ประชุมข้อราชการและขอคำปรึกษา เรื่องการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของสหระพีพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/124 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com