[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 990764  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
หัวข้อข่าว : จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน

     10 ตุลาคม 2557 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 โดย ดร.นิติรัฐ โสดานิล ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม คณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ขอขอบคุณ ในความตั้งใจที่ท่านผู้อำนวยการให้ความใส่ในในการพัฒนา บุคลากร อย่างต่อเนื่อง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ตามนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 โดยมีนายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมชี้แจง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดหนองสมัครฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด/การทำวิจัยในชั้นเรียน

      เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) โดยท่าน ผอ.พงษ์ศักดิ์ ภัทรโสภณกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด/การทำวิจัยในชั้นเรียน ให้กับคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อให้คณะครูและบุคลากรได้มีการพัฒนาตัวเอง และมีความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น โดยการอบรมครั้งนี้คณะครูและบุคลากร ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี..และขอบคุณวิทยากรคนเก่ง คุณครูชุติมา เกษมเนตร(ครูก้อย) ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ในการอบรมครั้งนี้ (ภ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนของสหวิทยศึกษาวังสีทา

     เมื่อวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2557 โรงเรียนวัดเตาปูนได้นำนักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนพระพุทธบาทน้อยฯ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาและกรีฑาไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สวดมนต์ ไหว้พระ วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557

     วันที่ 10 ตุลาคม 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรมส่งเสริม ปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา เป็นการสวดมนต์ ไหว้พระประจำทุกวันศุกร์ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2 ขอบุกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ส่งผลให้ทุก ๆ ท่านมีแต่ความสุข ความเจริญกันอย่างถ้วนหน้าคะ สาธุ สาธุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : แสดงความยินดีกับท่าน ผอ.สุเมธี จันทร์หอม

     วันที่ 9 ตุลาคม 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 มอบช่อดอกไม้ และของที่ระลึกแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
หัวข้อข่าว : ติดตามและประเมินผล โครงการอาหารกลางวัน

     วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 นายสมศักดิ์ คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกโรงเรยนที่สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 9/2557

     วันที่ 8 ตุลาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษณา (อ.ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2557 โดย นายมงคล มีสมภพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปี 2557

     เมื่อวันศุกรที่ 3 ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปี 2557 ณ สวนนงนุช และตลาดน้ำสี่ภาค จ.ชลบุรี กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการพานักเรียนไปทัศนศึกษานั้น ถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้เด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนานักเรียนในด้านร่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ร่วมกับ อบต.มวกเหล็กจัดประชุมผู้ปกครองเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จัดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นปฐมวัย(อายุระหว่าง 2-5 ปี)เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทำบันทึกข้อตกลง ระหว่าง อบต.มวกเหล็ก กับ โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สาขา บ้านเขาไม้เกวียน โดยได้รับเกียรติจาก นางปฏิมา สังฆะมณี นายกอบต.มวกเหล็ก พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายของการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็ก ในครั้งนี้ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดตาปูนจัดงานกีฬาสัมพันธ์ 4 หน่วยงาน

     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดการแข่งขันกีฬา 4 หน่วยงาน และกีฬาสีภายในโรงเรียนรอบชิงชนะเลิศ ประจำปีการศึกษา 2557ิ ซึ่งปีนี้คณะสีแดง ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา ส่วนสีฟ้าและสีม่วงได้รับรางวัลชนะเลิศกองเชียร์ประจำปีนี้ไปครอง ส่วนสีไหนที่ไม่ได้แชมป์ ก็ฝึกซ้อมกันต่อไปนะครับ แล้วพบกันปีหน้าครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมดีเด่นระดับเขตฯ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 โรงเรียนวัดเตาปูนได้นำนักเรียนไปร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สระบุรีเขต 2 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขต เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคกลางต่อไปในประมาณเดือนธันวาคม 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดงานมุทิตาจิตคุณครูนฤมล โสดานิล

     เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดเตาปูนได้จัดงานมุทิตาจิตให้แก่คุณครูนฤมล โสดานิลที่ครบเกษียณอายุราชการในปีนี้ โดยทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน มีการแสดงนาฏศิลป์ของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูนอีกด้วย ซึ่ีงงานทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกันจนกระทั่งงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557

     ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ริเริ่มโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับปฐมวัย ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะความสามารถในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วัยเยาว์ รวมทั้งพัฒนาครูผู้สอน ได้ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการบูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์เข้ากับการเรียนรู้ประจำวันเป็นเรื่องสำคัญ และที่สำคัญที่สุดคือ ทำอย่างไรให้เด็ก ๆ ได้ทำกิจก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สวดมนต์ ไหว้พระ ประจำวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557

     วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา สวดมนต์ ไหว้พระ บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีลห้า ถวายพรพระ ชัยมงคลคาถา(พาหุง) ชัยปริตร(มหากาฯ) แผ่เมตตา สงบนิ่ง อุทิศส่วนกุล และ ผอ.เขตพบปะบุคลากรสำนักงาน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/99 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com