[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1579067  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองห้า
หัวข้อข่าว : กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนประจำปี 2559

     นายธีรเดช ภูกองชัย พร้อมคณะครู นักเรียน นำทีมงาน พัฒนาด้านอาคารสถานที่ โดยการปลูกต้นไม้ เพื่อปรับทัศนียภาพโรงเรียน ภาพ/ข่าว : พยัคพุทธา_ปญฺญาเชฏฺโฐ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองห้า
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูประจำปี 2559

     โรงเรียนวัดคลองห้า จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อผูกจิตน้อมรำลึกและเป็นการรับศิษย์การบูชาครู โดยการกำกับดูแล นายธีรเดช ภูกองชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองห้า ภาพข่าว : พยัคพุทธา_ปญฺญาเชฏฺโฐ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย สัปดาห์ ที่ 24

     วันจันทร์ ที 6 มิถุนายน 2559 เวลา 08.15 น.สพป.สระบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย เคารพธงชาติ/สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต สัปดาห์ที่ 24 โดยมี..นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาณ สนามหน้าอาคาร สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
หัวข้อข่าว : เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสองคอนกลาง

     ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสองคอนกลาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ดูการจัดอาหารกลางวันนักเรียน ชมการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนชั้น ป.๔ เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ ทั้งชื่นชมและให้กำลังใจคุณครูและนักเรียน โดยมี นายประสบ โชติกวิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองคอนกลางให้การต้อนรับ........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรีเขต 2 เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

     วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ณ ห้องประชุมสวนริมเขา อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมประชุมระดมความคิดเห็น โดยมี นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและทีมงานร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า เปิดค่ายเยาวชน..รักษ์พงษ์ไพร

     วันที่ 1 มิถุนายน 2559 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชน..รักษ์พงษ์ไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าสระบุรี อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โอกาสนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นตะเคียนทองเนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาผ่านระบบ DMC,EMIS และ B-OBEC

     วันที่ 1 มิถุนายน 2559 นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาผ่านระบบ DMC,EMIS และ B-OBEC ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดป่าไผ่

     วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดป่าไผ่ โดยมี นายจำลอง งามพลกรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

     เมือวันที่ 19 พ.ค. 2559 โรงเรียวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาให้นักเรียนได้ไปทำบุญเวียนเทียนที่วัดเตาปูนครับ..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรม "คืนความสุขสู่น้องๆ"

     โรงเรียนวัดเตาปูนได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ๆทหารใจดี มาจัดกิจกรรม คืนความสุขให้น้องๆ ครับ..ซึ่งนักเรียนสนุกสนานเป็นอย่างมากเลยครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน "แบบ Online"

     เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยปีนี้จัดการเลือกตั้งแบบออนไลน์ โดยการให้นักเรียนทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าไปลงคะแนนเลือกจากเว็บไซต์ที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้นมาเพื่อการเลือกตั้งโดยเฉพาะ ซึ่งจัดทำเว็บไซต์โดยคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม ครูผู้ดูแลเรื่องกิจกรรมประชาธิปไตยโรงเรียน โดยประธานนักเรียนในปีนี้ ได้แก่ เด็กหญิงวิธิดา ธนูศร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเตาปูนจัด "กิจกรรมเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนโรงเรียนคุณธรรม บูรณาการโรงเรียนสุจริต สู่โรงเรียนประชารัฐ"

     เมื่อวันที่ 25 - 27 พ.ค. 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนจัด "กิจกรรมเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนโรงเรียนคุณธรรม บูรณาการโรงเรียนสุจริต สู่โรงเรียนประชารัฐ" โดยมีท่านฯปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.สระบุรี 2 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ โดยกิจกรรมหลักๆ ได้แก่ การฝึกเขียนโครงงานคุณธรรม บูรณาการสู่คุณลักษณะสุจริต 5 ประการ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานสู่การปฏิบัติจริงในปีการศึกษา 2559 นี้ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงบ้านเขาไม้เกวียน จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

     โรงบ้านเขาไม้เกวียน ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 แทนคณะกรรมการนักเรียนชุดเดิมที่จะหมดวาระลง โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนและมีนักเรียนมาลงคะแนนเสียงเป็นจำนวนมาก ส่วนคณะครูได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการเลือกตั้งอยู่บริเวณโดยรอบ ซึ่งการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนในครั้งนี้ได้ดำเนินการไปอย่างสงบเรียบร้อย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.สระบุรี เขต 2 สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 97

     ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.ปราโมทย์ แสนกล้า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนโรงเรียนคุณธรรมฯ โรงเรียนวัดเตาปูน

     เช้าวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนโรงเรียนคุณธรรม บูรณาการโรงเรียนสุจริต สู่โรงเรียนประชารัฐ และบรรยายพิเศษ โดยกิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดเตาปูน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 จำนวน 200 คน ........
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/139 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com