[เข้าสู่ระบบ]
จำนวนผู้ใช้งาน ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1806477  ครั้ง


 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2556
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
หัวข้อข่าว : ประเมินโรงเรียนเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3(โรงเรียนดีประจำอำเภอ)

          โรงเรียนบ้านซับสนุ่น เข้ารับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรองเป็น ต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 โดย นายสมบุญ ทิพรังศรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน ที่ร่วมประเมินในครั้งนี้ ประกอบด้วยนายสุดใจ มอญรัต รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 นายไพรัตน์ วงษ์ป้อม ศน.สพม.5 นายสุขใจ ดวงประเสริฐ ศน.ฉะเฉิงเทรา เขต 1 นางปฐมาภรณ์ แก้วทอน ศน.สพป.สระบุรี เขต 1 นางกมลทิพย์ เจือจันทร์ ศน.สพป.สระบุรี เขต 1 นายสุชาติ พรสินชัย ผอ.ร.ร.อนุบาลวังม่วง นายนรินทร์ เที่ยงเจริญ ศน.สพป.สระบุรี เขต 2 นางสาวลัดดา แตงหอม ศน.สพป.สระบุรี เขต 2 นางสาวกัญณัฎฐ์ ทับเกตุ ศน.สพป.สระบุรี เขต 2 และนางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุข ศน.สพป.สระบุรี เขต 2 ซึ่งจากการประเมินครั้งนี้ โรงเรียนบ้านซับสนุ่นได้รับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 เสียปรบมือกึกก้อง แสดงความปลาบปลื้ม และยินดีจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน พร้อมรอยยิ้มแห่งความประทับใจ เป็นภาพแห่งความสำเร็จของทางโรงเรียนด้วยความภาคภูมิใจ กนกวรรณ ภาพ / ข่าว ภาพเพิ่มเติม :: facebook โรงเรียนบ้านซับสนุ่น

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com