[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน ท่าน ผู้เข้าชม 1806479  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : วันธารน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสระบุรี

      เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมบริจาคมอบเงินในนาม สพป.สระบุรี เขต ๒ ให้เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ในวันธารน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสระบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พบปะเยี่ยมเยียนบุคลากร สนง.

     เยี่ยมเยือนบุคลากร เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พบปะ เยี่ยมเยือนบุคลากรสำนักงานด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง..สร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้ทีมงาน.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

     เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดยมี นายเอกชัย สัตยานุกูล ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เป็นประธานในการประชุม สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเตาปูน
หัวข้อข่าว : วงดุริยางค์โรงเรียนวัดเตาปูนร่วมเปิดงานกีฬาสี บริษัทไทยอะคลีริกไฟเบอร์ จำกัด

     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 วงดุริยางค์โรงเรียนวัดเตาปูน ได้รับความอนุเคราะห์ให้เดินทางไปร่วมงานกีฬาสี บริษัทไทยอะคลีริกไฟเบอร์ จำกัด ที่สนามกีฬา บ้านพักบริษัทไทยอะคลีริกไฟเบอร์ จำกัด โดยมีคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม เป็นผู้ฝึกซ้อมและดูแในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทางโรงเรียนวัดเตาปูนต้องขอขอบคุณทางบริษัทที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวงดุริยางค์ โรงเรียนวัดเตาปูน และให้ไปร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้เหมือนที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี แบบนี้ตลอดไปครับ........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน..

     ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (โรงเรียนเดิม) ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมประธานสหฯ/ผอ.กลุ่ม/หน่วย

     สพป.สบ.๒ ประชุมประธานสหวิทยศึกษา/ผอ.กลุ่ม.. วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท.รักษาราชการแทน ผู้อำนวย สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมประธานสหวิทยศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมกันหารือเพื่อพิจารณาหลายประเด็น ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประดับเครื่องหมายอินทรธนูครูบรรจุใหม่

     พิธีประดับเครื่องหมายอินทรธนูข้าราชการครูบรรจุใหม่.. วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท.รักษาราชการแทน ผู้อำนวย สพป.สระบุรี เขต ๒ ประดับเครื่องหมายอินทรธนูแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ จำนวน ๔ ราย ได้แก่ ๑. น.ส.เบญจมาภรณ์ ดิษฐอ่วม ร.ร.หินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ๒. น.ส.รัตนาภรณ์ กันชาติ ร.ร.หินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ๓. นายอัษฎาวุฒิ พันศรี ร.ร.วัดหนองสมัครฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

     โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ผอ.อดุลย์ ต้นคำ ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และเป็นคนที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมความเป็นไทย และเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในการดำเนินชีวิต โดยมีคณะพระอาจาร์ยวิทยากร เป็นผู้ให้ความรู้ต่างๆ นำโดยพระครูประโชติบุญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัด ณ วัดถ้ำดาวเขาแก้ว ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ภาพ/ข่าว โดย มุทิตา คงสมปรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
หัวข้อข่าว : พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นางสัมฤทธิ์ พึ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี 2560

     วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง นำคณะผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี) (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมดีๆ กับโอวัลติน

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอนุบาลวังม่วงร่วมกับเครื่องดื่มมอลล์สกัด โอวัลติน จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง เป็นประธานในการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวังม่วง จำนาน 12 คน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพครู และแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. อันจะส่งผลถึงผู้เรียนทุกคน (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
หัวข้อข่าว : การนิเทศติดตามยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง พร้อมด้วยหัวหน้างาน หัวหน้าสายชั้นเรียน และคณะครู ต้อนรับนายดุสิต จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2 ติดตามยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนอนุบาลวังม่วง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านอาคารสถานที่ ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ (นุชนาถ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนขอ ขอบคุณท่านรองบัวคำ ตั้งสุวรรณ์และ ศน.อนุรักษ์ ระย้า ที่มานิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน

     โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนขอขอบคุณท่านรองบัวคำ ตั้งสุวรรณ์และ ศน.อนุรักษ์ ระย้า ที่มานิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมทีมงานกลุ่มอำนวยการ สบ.๒

     ประชุมกลุ่มอำนวยการ.. วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างกลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ และการปฏิบัติงานให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการให้มากที่สุด ณ เรือนรับรอง สพป.สระบุ เขต ๒ สุกัญญา ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/150 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 2
313 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com